Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gegevensverstrekking aan derden

Gegevens die via onze website zijn verzameld worden nimmer gedeeld met andere instanties voor zover dit niet nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. AS Toegangstechniek geeft uw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op AS Toegangstechniek of haar website; (b) de rechten of bezittingen van AS Toegangstechniek en haar website te beschermen en verdedigen, en (c) in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen.

Vrijgaven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven na zorgvuldige afweging met belanghebbende. Als u op een of andere andere manier persoonlijke gegevens verstrekt, deelt AS Toegangstechniek deze gegevens niet zonder uw toestemming met derden, met uitzondering van de gevallen die hierboven zijn beschreven.

AS Toegangstechniek beschermt uw persoonlijke gegevens nauwgezet en houdt rekening met uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of publicatie, wijzigingen of vernietiging. Binnen het bedrijf worden gegevens opgeslagen op servers met wachtwoordbeveiliging en beperkte toegang. Uw gegevens worden bewaard en verwerkt in Nederland.

Websites van derden

Op onze website kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Ons privacy- en cookiebeleid is op die websites niet van toepassing. AS Toegangstechniek draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom altijd het privacybeleid van de website die u bezoekt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op een computer, laptop, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Deze cookies worden onder andere gebruikt om de website beter te laten functioneren en het gedrag van bezoekers te analyseren. AS Toegangstechniek gebruikt deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kan deze daarom niet herleiden tot een computer of individu.

Lees ons cookiebeleid voor meer informatie hoe wij met cookies omgaan.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

AS Toegangstechniek
Voltweg 7
6662 PT ELST
Nederland

Om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. U ontvangt binnen 2 weken schriftelijk bericht.

Wijzigingen privacy- en cookiebeleid

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van deze website en dus ook van deze webpagina door ons worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van nieuwe wet- en regelgeving. Het verdient daarom aanbeveling ons privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.